výroba a distribúcia nielen biopotravín
menu
košík 0
Celkom: 0,00 
Nakúpte ešte za 70,00 € a získajte dopravu zadarmo
Pokračovať do košíka
Nákupný košík je prázdny.

Prečo vlastne nakupovať BIO potraviny

Dĺžka čítania: 3 min., 16 sec.
bio potraviny

Jedlo a stravovanie tvorí každodennú súčasť nášho života. Každý človek si chce na svojom jedle nielen pochutnať, ale očakáva, že pokrm prinesie aj nejaké benefity pre jeho organizmus. Vyberá si podľa toho, či chce udržiavať telo vo forme, chce schudnúť alebo sa vyhýba určitým zložkám potravín zo zdravotných dôvodov. V každom prípade sa prirodzene snažíme vyhnúť takým potravinám, ktoré môžu nášmu zdraviu uškodiť – sú pokazené, už na pohľad sú nevábne, majú neprirodzený zápach alebo chuť. Pridanou hodnotou potravín je, ak je cudzích, potenciálne rizikových látok v nich čo najmenej. Tento cieľ sa darí napĺňať biopotravinám.

Výrobca biopotravín od prvých štádií výroby sleduje a riadi sa prísnymi kritériami. Proces začína už v pôde, ktorú obrábame šetrne, aby sme nenarušili jej fyzikálne vlastnosti, pestujeme rastliny na zelené hnojenie a používame len organické prírodné hnojivá, aby sme rastlinám vytvorili čo najprirodzenejšie podmienky pre ich rast a vývoj. Pestované rastliny môžu byť ošetrované len prípravkami, ktorých podstata vyplýva z prírody. Teda nesmú byť používané pesticídy ani priemyselné hnojivá zanechávajúce vo vypestovaných plodinách reziduá negatívne vplývajúce na ľudské zdravie už v malých množstvách. Konvenčné potraviny (to sú chemicky ošetrované potraviny) naproti tomu síce musia spĺňať limity pre bezpečnosť stanovené legislatívou avšak biopotraviny (nie sú chemicky ošetrované) sú posudzované prísnejšie a nesmú obsahovať rezíduá pesticídov. Vylúčené je pestovať geneticky modifikované organizmy. Zachováva sa princíp čo najviac pracovať s ohľadom na prírodu a udržateľnosť.

Uskladnenie bioproduktov (t.j označenie plodín zberaných priamo z poľa) po zbere a následné spracovanie na biopotraviny (t.j. označenie po spracovaní bioproduktu) môže byť len v priestoroch, kde nemôže prísť k zámene s konvenčnou produkciou (t.j. chemicky ošetrovanou pesticídmi ). Výrobné postupy sú vedené šetrne. Nedochádza k akémukoľvek zámernému ožarovaniu surovín, či hotových produktov. Receptúry výrobkov sú zostavované tak, aby zložky hotových biopotravinách neobsahovali zbytočne pridané aditíva, ktoré síce môžu zlepšovať trvanlivosť, vzhľad alebo aj chuťové vlastnosti, avšak zbytočne zaťažujú telo konzumenta. Tieto takzvané éčka sú v konvenčnej výrobe častokrát pridávané len so zámerom zlacniť výrobu. Toto sa však deje na úkor kvality hotového produktu. Niektoré druhy aditív (len prírodného pôvodu)je možné používať aj pri výrobe biopotravín. Ide predovšetkým o látky prírodného pôvodu s cieľom splniť technologickú funkciu.

Biopotraviny na Slovensku, ale i v celej Európe sú ľahko rozoznateľné od ostatných potravín, nakoľko všetky sú povinne označené logom – takzvaným eko-listom a kódom inšpekčnej organizácie a označením bio. Inšpekčné organizácie v každej krajine kontrolujú ekologicky hospodáriacich pestovateľov a výrobcov biopotravín, ktorí chcú svoje výrobky označiť ako biopotraviny alebo bioprodukty. Výrobcovia musia dodržiavať všetky zásady ekologického hospodárenia a výroby podmieňujúce získanie biocertifikátu. Na Slovensku aktuálne pôsobia dve akreditované inšpekčné organizácie, ktoré vykonávajú fyzickú kontrolu všetkých zaregistrovaných podnikov najmenej jedenkrát ročne. Na základe úspešného výsledku kontroly pridelia výrobcovi biocertifikát, ktorý ho oprávňuje umiestňovať svoje biopotraviny bioprodukty na trh. Spotrebiteľ teda nájde na obale biopotraviny pod logom eko-listu aj kód inšpekčnej organizácie. Slovenské biopotraviny môžu byť navyše označené aj slovenským národným logom – eko-oko.

Spoločnosť Biomila nadviazala na tradíciu ekologického hospodárenia v oblasti myjavských kopaníc, kde sa už niekoľko desiatok rokov pestuje bio pšenica špalda. Okrem toho sa v ekologických osevných postupech striedajú plodiny – pšenica, pohánka, horčica, raž, hrach, ale i rastliny na zelené hnojenie, ktoré prirodzene obohacujú pôdu o živiny. Špaldu, raž i pšenicu spracovávame vo vlastním kamennom mlyne a prevádzke cestovín. Takto vyrobené biopotraviny balíme do malospotrobiteľských a gastro balení.