výroba a distribúcia nielen biopotravín
menu
košík 0
Celkom: 0,00 
Nakúpte ešte za 70,00 € a získajte dopravu zadarmo
Pokračovať do košíka
Nákupný košík je prázdny.

Obchodné podmienky

PLATNÉ OD 1. 1. 2020

1. Základné údaje
Predávajúci:
Biomila spol. s r.o. 906 23 Rudník 428
Slovenská republika
IČO: 46849513
IČ DPH: SK2023602196
DIČ: 2023602196
Odd. Sro., vložka č. 26966/R zapísaná na OR OS Trenčín
Bankové spojenie:
VUB Myjava
IBAN: SK1102 0000 0036 3569 2251, BIC: SUBASKBX

2. Vymedzenie pojmov
Spotrebiteľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky pre osobnú spotrebu, alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.
Predávajúci – Biomila spol. s r.o.
Dopravca – prepravná spoločnosť, napr. Slovenská pošta, alebo kuriérska služba.

3. Platnosť obchodných podmienok Obchodné podmienky platia pre všetky objednávky.
Na vzťah medzi spotrebiteľom a predávajúcim sa vzťahujú ustanovenia:
- Občianskeho zákonníka,
- zákona č.22/2004 Z. z. o elektronickom obchode,
- zákona č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákona č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.
Doba platnosti obchodných podmienok je uvedená na záver, v bode 18.

 

I. OBJEDNÁVKA A PODMIENKY DODANIA

4. Objednanie tovaru 4.1 Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi spotrebiteľom a predávajúcim. Zmluva je uzatvorená od chvíle, keď predávajúci potvrdí prijatie objednávky. Potvrdenie prijatia objednávky môže predávajúci oznámiť spotrebiteľovi elektronicky (e-mailom), telefonicky, alebo faxom. Potvrdená objednávka (kúpna zmluva) je uložená u predávajúceho a je pre spotrebiteľa vždy dostupná.

4.2 Spôsob objednávky:
4.2.1 telefonicky: telefónne číslo: 034/621 62 73 - Zákaznícke centrum,
4.2.2 faxom: faxové číslo: 034/621 63 15 - Zákaznícke centrum,
4.2.3 e-mailom: objednavky@biomila.sk
4.2.4 prostredníctvom internetu: stránka www.biomila.sk.
4.3 Forma objednávky:
4.3.1 ústnou formou – telefonicky,
4.3.2 zaslaním vyplneného objednávkového formulára (t.j. tabuľka cenníka),
4.3.3 elektronickou objednávkou prostredníctvom internetu
4.4 Objednávka musí obsahovať:
4.4.1 údaje spotrebiteľa: meno a priezvisko spotrebiteľa, prípadne meno a priezvisko osoby na mieste dodania, adresu miesta dodania, kontaktné údaje (telefón, e-mail),
4.4.2 informácie o tovare: presnú špecifikáciu (kód, názov tovaru, počet, cena),
4.4.3 dátum objednávky, vybraný spôsob dodania a spôsob úhrady ceny za tovar.
4.5 Minimálna hodnota objednávky:
minimálna hodnota objednávky pre spotrebiteľa nie je stanovená.

5. Kúpna cena tovaru Kúpna cena (s DPH i bez DPH) je vždy uvedená pri každom tovare a je platná v momente potvrdenia prijatia objednávky. Predávajúci dodá tovar spotrebiteľovi v platnej cene.
Znížená cena tovaru, ktorý je v akcii (označený „AKCIA“, alebo „ZĽAVA“), platí len do vypredania zásob tohto tovaru. Akcia je obmedzená množstvom daného tovaru s danou šaržou (dobou minimálnej trvanlivosti). Pokiaľ si spotrebiteľ objednal väčšie množstvo tovaru so zníženou cenou, ako sú zásoby tohto tovaru u predávajúceho na sklade, má predávajúci právo ponúknuť spotrebiteľovi rovnaký tovar v bežne platnej cene, prípadne iný, podobný tovar. Spotrebiteľ má právo odmietnuť takúto ponuku.
Predávajúci má právo upravovať ceny. Pre spotrebiteľa je záväzná vždy cena platná pri odoslaní objednávky.
Predávajúci informuje o cenách na svojej internetovej stránke alebo poskytuje platný cenník spotrebiteľovi. Predávajúci má právo zmeniť logistické údaje tovaru (napr. veľkosť balenia, hmotnosť, EAN kód apod.) uvedené v cenníku.
Pre objednávanie prostredníctvom internetu (viď bod 4.2.4) sa spotrebiteľ môže (nemusí) najskôr zaregistrovať, urýchli tým proces ďalšieho objednávania. Registrácia nie je povinná, rozhodnutie je na spotrebiteľovi.

6. Spôsob úhrady ceny za tovar
6.1 platba vopred
Platbu je možné vykonať buď on-line platobnou kartou, prostredníctvom platobnej brány (VÚBeplatby, sporopay) alebo bankovým prevodom (Pokyny k platbe Vám pošleme na Vašu e-mailovú adresu).
Predbežná platba je prijatá ako zábezpeka na dodávku tovaru.
6.2 platba na dobierku
Pokiaľ predávajúci na prepravu tovaru využije služby dopravcu s platbou na dobierku, spotrebiteľ vykoná platbu na mieste prevzatia tovaru. Spotrebiteľ má možnosť zaplatiť kuriérovi za dodaný tovar aj kartou. Ako doklad o úhrade slúži potvrdenie od dopravcu (poštár, kuriér).
6.3 platba v hotovosti
Platba v hotovosti prebehne na mieste prevzatia tovaru, t.j. na predajnom mieste predávajúceho v Zákazníckom centre, alebo na mieste preberania tovaru dodaného závozom. Ako doklad o úhrade slúži spotrebiteľovi príjmový pokladničný doklad predávajúceho.
Zásielka s objednaným tovarom vždy obsahuje daňový doklad (faktúru) a dodací list.
Tovar zostáva majetkom predávajúceho až do jeho úplnej úhrady spotrebiteľom.

7. Spôsob dodania
Spotrebiteľ sa môže rozhodnúť pre jeden troch spôsobov dodania tovaru:
7.1 zásielkovou službou (kuriérom)
Predávajúci pošle tovar spotrebiteľovi prostredníctvom služby dopravcu. Cenu za dodanie účtuje predávajúci v zmysle svojho cenníka.
7.2 osobným odberom
Spotrebiteľ si tovar príde prevziať osobne na predajné mieste predávajúceho:
Biomila spol. s r. o. – zákaznícke centrum, Rudník č.428 (sklad vo dvore).
Otvorené je v pracovných dňoch v čase: 7:00 - 15:00.
Predávajúci v tomto prípade neúčtuje žiadnu cenu za dodanie.
7.3 vyzdvihnutím na odbernom mieste spoločnosti Slovak Parcel Service
Spotrebiteľ si príde tovar vyzdvihnúť na zvolenom odbernom mieste sps. V prípade platby dobierkou je možnosť zaplatenia platobnou kartou.
7.4 závozom
Predávajúci dodá kupujúcemu tovar prostredníctvom vlastnej autodopravy, pokiaľ je v zmysle plánu rozvozu, ktorý zverejňuje na svojej internetovej stránke.

8. Cena za dodanie
8.1 Pre dodanie v rámci Slovenskej republiky uplatňuje predávajúci cenník uvedený v tabuľke č.1. Spotrebiteľ neplatí za dodanie v prípade jednorazovej objednávky prostredníctvom internetu v sume nad 60 € s DPH.
8.2 Pre dodanie do Českej republiky uplatňuje predávajúci platný cenník prepravnej spoločnosti. Pri vybavovaní objednávky bude predávajúci kontaktovať spotrebiteľa a informovať ho o presnej cene za dodanie. Doba dodania dopravcom je do dvoch pracovných dní od vybavenia objednávky. Celková cena zásielky musí byť uhradená v eurách (pri úhrade v Českých korunách, vykoná dodávateľská služba prevod cez aktuálny kurz ).
8.3 Pri zásielkach do krajín Európskej únie (mimo Slovenskej a Českej republiky), postupuje predávajúci v zmysle platného cenníka prepravnej spoločnosti a spotrebiteľ uhradí celú sumu prepravy.

Tabuľka č.1: CENNÍK za dodanie platný pre územie Slovenskej republiky:

Spôsob doručenia

Spôsob platby

Doklad

Poplatok € bez DPH

Poplatok € s DPH

Veľkosť balíka

Osobný odber

V hotovosti

FA, DL

0 €

0 €

Ľubovoľná

Odberné miesto sps

Vopred

PredFA

2,25 €

2,70 €

1 ks do 15kg

 

Na dobierku /kartou pri prevzatí

FA, DL

2,75 €

3,30 €

 

Kuriérom

Vopred

PredFA

3,00 €

3,60 €

Do 5 kg

 

Na dobierku 

FA

3,50 €

4,20 €

 

Kuriérom

Vopred

PredFA

3,92 €

4,70 €

Nad 5 kg

 

Na dobierku

FA

4,42 €

5,30 €

 

9. Dodacia lehota
Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, predávajúci je povinný objednávku vybaviť do 30 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.
Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností predávajúceho dodaný v čo najkratšom čase, spravidla do 2-5 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Tovar sa považuje za dodaný doručením a odovzdaním na adresu, ktorú spotrebiteľ uviedol v objednávke ako adresu dodania, alebo jeho prebratím na predajnom mieste predávajúceho.
V prípade tovaru, u ktorého je vyznačená dostupnosť "na objednávku“ môže byť doba dodania dlhšia 2-3 týždne, podľa dostupnosti objednávaného tovaru. V prípade, že je tovar dlhodobo nedostupný, prechodne nie je možné si ho objednať, ale zostáva v ponuke predávajúceho.
Zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom je vždy uzatvorená na dobu určitú a končí prevzatím dodaného tovaru (ak je rozdelený na viac častí, prevzatím poslednej časti tovaru) spotrebiteľom a zaplatením kúpnej ceny a ceny dodania. Tým nie je dotknutá zodpovednosť predávajúceho za vady a právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy v súlade s týmito obchodnými podmienkami a platnými právnymi predpismi.

10. Prevzatie zásielky
Spotrebiteľ je povinný zásielku vizuálne skontrolovať pri jeho preberaní.
Spotrebiteľ je povinný zásielku prevziať, pokiaľ nevykazuje mechanické poškodenie obalu zásielky (natrhnutie, zamokrenie, deformácie rohov, apod.).
V opačnom prípade, ak spotrebiteľ zásielku neprevezme, ale vráti ju dopravcovi, vodič dopravcu, resp. predávajúceho, za prítomnosti spotrebiteľa spíše zápis o škode a obaja ho podpíšu. Spotrebiteľ si uchová jednu kópiu zápisu o škode a ďalej postupuje v zmysle reklamačného poriadku (bod II.) pre riešenie reklamácie u predávajúceho.
Pokiaľ spotrebiteľ zásielku prevzal a následne zistil chybnú dodávku (t.j. chýbajúce množstvo, poškodenie tovaru, alebo dodávky iného tovaru ako objednaného) môže ďalej riešiť reklamáciu v zmysle reklamačného poriadku (bod II.).
Spotrebiteľ tým, že podpíše doklad o prevzatí zásielky (u dopravcu), resp. dodací list (u vodiča predávajúceho), súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že zásielka je v poriadku a nebola dodaná mechanicky poškodená.
Ak spotrebiteľ nepreberie tovar na mieste, teda na adrese, ktorú uviedol pre dodanie a za prítomnosti vodiča, alebo bezdôvodne odmietne od dopravcu prevziať tovar, preberá zodpovednosť za prípadné poškodenie tovaru, chýbajúce množstvo, alebo chybnú dodávku na seba. Reklamácia v tomto prípade nebude zo strany predávajúceho uznaná a predávajúci si môže voči spotrebiteľovi uplatniť aj nárok na náhradu vzniknutých nákladov.
Záväzok spotrebiteľa trvá do času prevzatia dodaného tovaru a včasného a riadneho zaplatenia kúpnej ceny a ceny za dodanie tovaru.

 

II. REKLAMAČNÝ PORIADOK

11. Doba minimálnej trvanlivosti
Doba minimálnej trvanlivosti je doba, v rámci ktorej predávajúci zodpovedá za kvalitu predávaného tovaru. V rámci tejto doby môže spotrebiteľ reklamovať zistené nedostatky tovaru u predávajúceho, pokiaľ dodržal všetky podmienky pre jeho správne skladovanie.
11.1. U väčšiny potravín je vyznačená minimálna trvanlivosť. Predávajúci uvádza trvanlivosť výrobkov od ich dátumu výroby.
11.2 Dátum minimálnej trvanlivosti nemusí byť uvedený na obale kozmetických výrobkov a drogérie, ktorých minimálna doba trvanlivosti presahuje 3 mesiace.
U týchto výrobkov sa uvádza údaj o dobe, počas ktorej je možné výrobok po otvorení používať, bez toho aby prišlo k poškodeniu spotrebiteľa. Táto informácia je vyznačená symbolom otvorenej nádobky na krém a číselným údajom o dobe (v mesiacoch alebo rokoch).

12. Reklamácia
Spotrebiteľ si môže u predávajúceho uplatniť reklamáciu:
12.1. na mechanické poškodenie obalu zásielky, ale len v prípade, ak zásielku neprevzal a podpísal dopravcovi zápis o škode (viď bod 10),
12.2. na chybnú dodávku, pokiaľ zásielku prevzal,
12.3. na kvalitu zakúpeného tovaru počas celej doby minimálnej trvanlivosti tovaru, najneskôr však v deň uvedený na obale ako dátum minimálnej trvanlivosti.
Spotrebiteľ si nemôže uplatniť reklamáciu na škody na tovare, ktoré vznikli na jeho strane neodborným zaobchádzaním, prirodzenými stratami, alebo nedodržaním podmienok skladovania.
Ďalší postup je uvedený v bode 13.

13. Postup reklamácie
Pre rýchle a uspokojivé vybavenie reklamácie odporúčame, aby spotrebiteľ informoval čo najskôr predávajúceho telefonicky na Zákaznícke centrum - kontakt: tel. 034/621 62 73, alebo e-mailom: objednavky@biomila.sk.
Predávajúci si so spotrebiteľom dohodne postup vybavenia reklamácie v súlade s platnými právnymi predpismi.
13.1 reklamácia mechanického poškodenia obalu zásielky
Spotrebiteľovi odporúčame kontaktovať predávajúceho čo najskôr. Po vzájomnej dohode, predávajúci obratom pošle spotrebiteľovi náhradnú zásielku s objednaným tovarom, prípadne vráti spotrebiteľovi sumu, ktorú za tovar zaplatil, vrátane dopravy.
13.2 reklamácia chybnej zásielky
Spotrebiteľovi odporúčame vyplniť Formulár na riešenie reklamácie a kontaktovať predávajúceho. Predávajúci môže požiadať spotrebiteľa, aby reklamovaný tovar s vadou, v pôvodnom obale a dostatočne zabalený, poslal na jeho adresu spolu s vyplneným reklamačným lístkom a kópiou dokladu o zaplatení, vrátane dopravy. Po vzájomnej dohode predávajúci pošle spotrebiteľovi žiadaný tovar, prípadne vráti spotrebiteľovi sumu, ktorú za tovar zaplatil, vrátane dopravy.
13.3 reklamácia kvality tovaru
Spotrebiteľovi odporúčame urobiť pár dokumentačných fotografií, alebo poslať reklamovaný tovar v pôvodnom obale späť predávajúcemu v čo najkratšom čase od zistenia nedostatkov a priložiť vyplnený reklamačný lístok.
Spotrebiteľ musí v reklamačnom lístku, alebo inej forme písomnej reklamácie, uviesť najmä svoje meno, priezvisko, adresu, číslo faktúry, resp. objednávky, druh reklamovaného tovaru, jeho množstvo a dôvod reklamácie.
Odporúčame priložiť aj dokumentačné fotografie a kópiu dokladu o zaplatení s dopravou. Spotrebiteľ musí tovar zabaliť do vhodného prepravného obalu, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu počas prepravy. Za takéto poškodenie tovaru predávajúci nezodpovedá.
Predávajúci informuje spotrebiteľa telefonicky alebo e-mailom o uznaní oprávnenosti a spôsobe vybavenia reklamácie. V prípade oprávnenej reklamácie predávajúci spotrebiteľovi vráti sumu, ktorú za tovar zaplatil, alebo mu tovar dodá na výmenu, podľa vzájomnej dohody. Spotrebiteľ má nárok na náhradu ceny za dopravu vo výške nutných nákladov na bezpečné doručenie (tieto náklady je nutné doložiť dokladom o tejto doprave). V prípade neoprávnenej reklamácie nemá spotrebiteľ, ani predávajúci nárok na náhradu nákladov spojených s vybavovaním reklamácie.
Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní od prevzatia reklamácie predávajúcim. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť.
Ak sa zo strany spotrebiteľa jedná o opakovanú neoprávnenú reklamáciu, môže to predávajúci považovať za zneužitie práv spotrebiteľa a môže si u spotrebiteľa uplatniť právo na náhradu nákladov spojených s vybavovaním reklamácie.

 

III. VERNOSTNÝ PROGRAM

Spotrebitelia, ktorí sa zaregistrovali pred odoslaním objednávky, môžu získať zľavu za objem nákupu (ráta sa celková suma v euro s DPH, bez poštovného).
Pri nákupe 24 € s DPH a viac je zľava 1%,
pri nákupe 48 € s DPH a viac je zľava 2%,
pri nákupe 72 € s DPH a viac je zľava 3%,
pri nákupe 96 € s DPH a viac je zľava 4% a
pri nákupe 120 € s DPH a viac je zľava 5%. Platí pri jednorázovom nákupe.
Predávajúci uplatňuje príležitostné odmeny na základe vlastného rozhodnutia, podľa možností a príležitosti (napr. deň bez poštovného, k okrúhlej objednávke, pri príležitosti MDŽ, MDD apod.). O ich uplatnení vopred informuje spotrebiteľov prostredníctvom internetového obchodu. Zľavy sa nebudú uplatňovať na tovar označený „bez ďalšej zľavy“ (napr. doplnkový sortiment, ekodrogéria).

 

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14. Odstúpenie od zmluvy
14.1 Spotrebiteľ, po dohode s predávajúcim, môže odstúpiť od kúpnej zmluvy (zrušiť objednávku) až do chvíle, kým ho predávajúci neinformoval o tom, že jeho objednávka bola splnená (vybavená), a teda zásielka expedovaná. V tom prípade je spotrebiteľ povinný zásielku prevziať, v zmysle bodu 10.
14.2 Spotrebiteľ má právo písomne odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do štrnástich dní odo dňa prevzatia tovaru. Formulár na odstúpenie od zmluvy.
14.3 Spotrebiteľ musí odstúpenie od kúpnej zmluvy oznámiť predávajúcemu písomne na adresu: Biomila spol. s r.o., Zákaznícke centrum, 906 23 Rudník č.428, alebo elektronicky na adresu objednavky@biomila.sk.
Spotrebiteľ musí v ozname o odstúpení od zmluvy uviesť svoje meno, priezvisko, adresu, číslo objednávky, dátum prevzatia zásielky, kód, názov a počet kusov vráteného tovaru. Oznam musí spotrebiteľ podpísať a poslať najneskôr v posledný deň danej lehoty (odporúčame poslať doporučene). Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar predávajúcemu v pôvodnom neporušenom obale, nepoužitý.
Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná.
14.4 Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar a náklady na prepravu, ktoré hradil spotrebiteľ pri preberaní tovaru. Predávajúci vykoná úhradu rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, t.j. na číslo účtu alebo poštovou poukážkou na adresu spotrebiteľa, ak sa nedohodnú inak. Predávajúci vykoná úhradu do 14 dní od prevzatia odstúpenia od kúpnej zmluvy, ak spotrebiteľ splnil všetky podmienky uvedené vyššie a najmä zaslal tovar späť predávajúcemu. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ.
14.5 Pokiaľ predávajúci nemôže objednávku spotrebiteľa riadne vybaviť, bez odkladu mu oznámi dôvod a navrhne riešenie. Ďalej postupuje predávajúci podľa dohody s spotrebiteľom.
14.6 Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je tovar, ktorý rýchlo podlieha skaze, t.j. potraviny v akcii, ktorým sa končí doba minimálnej trvanlivosti.
14.7 Zásielky vrátené z dôvodu ich neprevzatia spotrebiteľom nebudú zasielané späť spotrebiteľovi. V tom prípade sa kúpna zmluva ruší. V prípade, ak spotrebiteľ sám prejaví záujem o opätovné zaslanie vráteného tovaru, predávajúci má právo žiadať od spotrebiteľa aj úhradu nákladov spojených s vrátením zásielky.

15. Rozpor s kúpnou zmluvou
V prípade, že tovar po prevzatí spotrebiteľom nie je v zhode s kúpnou zmluvou („rozpor s kúpnou zmluvou“), postupuje sa v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy a v súlade s bodom 13.2 týchto obchodných podmienok (reklamácia chybnej zásielky).
Predávajúci a spotrebiteľ sa v prípade sporných záležitostí, vzniknutých z ich zmluvného vzťahu, vždy pokúsia o dohodu a písomné, nesporové urovnanie veci.

16. Orgány dozoru Orgány dozoru pre kvalitu a bezpečnosť potravín je:
Regionálna veterinárna a potravinová správa, Tajovského 235/7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,
tel. 032 285 6022, 285 6030, fax 032 285 6033 , e-mail Riaditel.NM@svps.sk

Orgánom dozoru pre obchodnú činnosť je:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 032/640 01 09 , fax 032/640 01 08, e-mail tn@soi.sk

Orgánom dozoru pre alternatívne riešenie sporov je:
Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p.p. 29, 827 99 Bratislava 27, Slovenská republika.
web: https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
email: ars@soi.sk, adr@soi.sk

17. Ochrana osobných údajov
17.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.
17.2. Kupujúci resp. dotknutá osoba (ďalej ako „kupujúci“ alebo „dotknutá osoba“) poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia na internetovom obchode www.biomila.sk, realizovanie marketingových aktivít, informácii o novinkách a akciových ponukách.
17.3. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely na základe ich žiadosti resp. súhlasu dotknutej osoby v súlade s § 11 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel pri objednaní tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.biomila.sk, pri registrácii na internetovom obchode www.biomila.sk alebo iným vhodným spôsobom. Dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky alebo pri registrácii na internetovom obchode www.biomila.sk, aby predávajúci spracoval a uschovával jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o novinkách a akciových ponukách a spracovával ich vo svojom informačnom systéme Marketing. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho.
17.4.Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
17.5. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.
17.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedené v bode 17.2. týchto všeobecných obchodných podmienok.
17.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.
17.8. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. 17.9. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať
1/ potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:
a) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
b) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,
c) účel spracúvania osobných údajov,
d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ a
e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:
- poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
- okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
- tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
- okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
- tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
- okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
- formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
- tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,
17.10. Pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 25.14. je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií:
1/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
3/ opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
4/ likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
5/ likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
6/ blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.
17.11. Právo kupujúceho podľa bodu 25.10. bodu 3 a 4 možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
17.12. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči
1/ spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
2/ využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
3/ poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.
17.13. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
17.14. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa bodu 25.21. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.
17.15. Ak kupujúci uplatní svoje právo
1/ písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona: žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
2/ osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu,
3/ u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto odseku, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.
17.16. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
17.17. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.
17.18. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mal podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
17.19. Žiadosť kupujúceho podľa bodu 25.9., 25.10., 1/, 3/ až 6/, a bodu 17.12. až 17.14.vybaví predávajúci bezplatne.
17.20. Žiadosť kupujúceho podľa bodu 25.10. 2/ vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
17.21. Predávajúci je povinný písomne vybaviť źiadosť kupujúceho podľa odsekov 17.19. a 17.20. najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
17.22. Obmedzenie práv kupujúceho podľa 17.11. predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
17.23. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods.1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na úćely uvedené v bode 17.2. týchto podmienok prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1,
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 31329217

Raben Logistics Slovakia s.r.o.
Diaľničná cesta 28
903 01 Senec
IČO: 35704390

18. Politika informovanosti dotknutej osoby (GDPR)
Prevádzkovateľ – spoločnosť BIOMILA spol. s r. o. zodpovedá za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, (ďalej len GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon). Naše pravidlá ochrany údajov sú v súlade s platným právom na ochranu osobných údajov. Táto politika informovanosti vysvetľuje transparentným a prehľadným spôsobom informácie podľa článku 13 a 14 GDPR príp. § 19 a 20 zákona.
1) Správca osobných údajov - prevádzkovateľ je spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov:
Názov spoločnosti: BIOMILA spol. s r. o.
Adresa: 428, 906 23 Rudník
IČO: 46849513
DIČ: 2023602196
IČ DPH: SK2023602196

2) Dotknuté osoby – fyzické osoby, zamestnanci prevádzkovateľa a ich rodinní príslušníci (manželia alebo manželky zamestnancov prevádzkovateľa, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby), záujemcovia o prácu, zamestnanci odberateľov a dodávateľov, fyzické osoby vstupujúce do objektu

3) Kategórie osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracováva: bežné osobné údaje – (meno, dátum narodenia, adresa bydliska - ulica, číslo domu, PSČ, mesto, telefónne číslo, e-mailová adresa, údaje o vzdelaní, počte detí, fotografia, videozáznam) a osobitnú kategóriu osobných údajov (údaje, ktoré odhaľujú členstvo v odborových organizáciách, údaje týkajúce sa zdravia)

4) Účely spracúvania osobných údajov (osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi) a právny základ poskytnutia týchto údajov:

Účely spracúvania osobných údajov Právny základ
Personalistika a mzdy – účel spracovania odvodov do sociálnej poisťovne Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Personalistika a mzdy – účel spracovania odvodov do zdravotnej poisťovne Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Personalistika a mzdy – účel plnenia povinnosti zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Personalistika a mzdy – účel evidencie BOZP a PO zamestnancov a evidencie úrazov Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Personalistika a mzdy – účel plnenia povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, obdobným vzťahom (napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane predzmluvných vzťahov Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Spracovanie účtovných dokladov Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) Evidencia dochádzky a nadčasov dočasne pridelených zamestnancov, evidencia BOZP a úrazov Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Vedenie agendy členov orgánov spoločnosti podľa zákona č.513/1991 Zb. z. Obchodný zákonník a zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Agenda klientov – účel evidencie a spracovanie obchodných prípadov, zmlúv a súvisiacich informácií Plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)
Agenda klientov – dodanie - účel evidencie a spracovanie, dodávanie materiálu/tovaru Plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)
Agenda dodávateľov – účel evidencie a spracovanie obchodných prípadov, zmlúv a súvisiacich informácií Plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)
Zamestnanci dodávateľov - plnenie povinnosti vyplývajúcich zo zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých v znení neskorších predpisov Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Správa registratúry Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) Agenda uchádzačov o zamestnanie - účel pre potreby výberu nových zamestnancov Súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR)
Agenda BOZP - evidencia poučení o bezpečnosti práce, zápisy o pracovných úrazoch Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Evidencia reklamácií Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Kamerový systém - priestor neprístupný verejnosti - ochrana majetku spoločnosti alebo zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch, odhaľovanie kriminality čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR (oprávnený záujem)
Kamerový systém – priestor prístupný verejnosti - ochrana majetku spoločnosti alebo zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch, odhaľovanie kriminality čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR (oprávnený záujem)
Dochádzkový systém - evidencia dochádzky a nadčasov zamestnancov, zamestnancov na dohodu Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
E-shop - obchodný účel – účel uzatvorenia kúpnej zmluvy a poskytnutie produktu dotknutej osobe s využitím elektronického obchodu čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR (zmluva)
E-shop - obchodný účel (registrácia klienta) – účel uzatvorenia kúpnej zmluvy a poskytnutie produktu dotknutej osobe s využitím elektronického obchodu s podmienkou registrácie čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR (zmluva)
E-shop - marketing newsletter – účel zasielania marketingových materiálov fyzickým osobám čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR (súhlas dotknutej osoby)
Externá zodpovedná osoba - plnenie povinnosti Nariadenia GDPR o určení zodpovednej osoby (čl.37-39) čl. 37 až 39 Nariadenia GDPR
GPS - ochrana majetku spoločnosti alebo zdravia osôb používajúcich dopravné prostriedky, odhaľovanie kriminality čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR (oprávnený záujem prevádzkovateľa)
Účel oboznamovania s personálnym obsadením a propagácia organizácie (fotografie zamestnancov) čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR (súhlas dotknutej osoby)
Prezentácia organizácie - propagácia činností a aktivít spoločnosti na web stránkach čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR (súhlas dotknutej osoby)

5) Doba uchovávania osobných údajov -Vaše osobné údaje sú spracúvané najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Vaše osobné údaje najčastejšie prestávame spracúvať po:
a) uplynutí úložných lehôt stanovených registratúrnym plánom pre registratúrne záznamy obashujúce Vaše osobné údaje a po schválenívyraďovacieho konania;
b) uplynutí maximálnej doby uchovávania Vašich osobných údajov spracúvaných na konkrétny účel, ktorý sme vymedzili v internej politike, ktorou sa spravuje uchovávanie Vašich osobných údajov spracúvaných na konkrétne účely;
c) úplnom vysporiadaní našich vzájomných zmluvných záväzkov;
d) odvolaní Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov
Konkrétnejšie doby uchovávania osobných údajov vyplývajú z našej politiky uchovávania osobných údajov (uvedená v záznamoch o spracovateľských činnostiach). Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny účel vymedzený Prevádzkovateľom a/alebo ustanovený Prevádzkovateľovi zákonom. Ak je to možné informujeme dotknutú osobu, ktorej náhodne získané osobné údaje patria o ich náhodnom získaní a podľa povahy prípadu jej poskytneme potrebnú súčinnosť vedúcu k obnoveniu kontroly nad jej osobnými údajmi. Ihneď po týchto nevyhnutných úkonoch smerujúcich k vyriešeniu situácie všetky náhodne získané osobné údaje bezodkladne bezpečným spôsobom zlikvidujeme.

6) Sprostredkovatelia - naši obchodní partneri, ktorí môžu mať prístup k vašim osobným údajom, rovnako dodržiavajú pravidlá ochrany osobných údajov a uzatvorili sme s nimi zmluvu o spracúvaní osobných údajov (zoznam sprostredkovateľov je dostupný po kontaktovaní na adresu osobneudaje@biomila.sk
Príjemcami osobných údajov dotknutých osôb sú rôzne okruhy subjektov, ktorým poskytujeme Vaše osobné údaje najčastejšie v rámci plnenia našich zákonných povinností a/alebo ide o našich vlastných zamestnancov, s ktorými prichádzate ako dotknuté osoby do styku. Verejným inštitúciám ako sú správne orgány, súdy alebo orgány činné v trestnom konaní sa budú osobné údaje poskytovať len v zákonom povolenom rozsahu. Nižšie nájdete zoznam kategórií príjemcov osobných údajov:

a) administrátorské IT služby
b) dodávatelia softvérového vybavenia a technickej podpory
c) konzultačné a poradenské spoločnosti
d) poštoví doručovatelia a poštové podniky
e) advokáti, exekútori, notári
f) účtovníci – audítori
g) využívanie externých personálnych agentúr na vykonávanie výberu vhodných zamestnancov a/alebo na participáciu na výbere vhodných uchádzačov o zamestnanie

7) Ochrana údajov u prevádzkovateľa: prijímame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme vaše údaje v čo najširšej miere chránili pred neželaným prístupom. K príslušným osobným údajom majú prístup len oprávnené osoby prevádzkovateľa, ktoré sú poučené o spracovávaní a chránení týchto osobných údajov.
8) Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v rámci členských štátov Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Spracúvanie osobných údajov na území tretej krajiny sa môže uskutočniť len so súhlasom prevádzkovateľa a za splnenia osobitných podmienok stanovených v nariadení GDPR.
9) Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre spoločnosť BIOMILA spol. s r. o. dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:
a) Právo na prístup k údajom: máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov, pokiaľ tento akt nemá nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.
b) Právo na opravu: máte právo, aby boli vaše nesprávne osobné údaje bez zbytočného odkladu opravené.
b) Právo na vymazanie: ste oprávnený požadovať, aby bez zbytočného odkladu boli vaše osobné údaje vymazané, v prípade splnenia podmienok uvedených v GDPR (právo na vymazanie máte najmä vtedy, ak vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracúvané, alebo ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Právo na vymazanie sa neuplatňuje najmä vtedy, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa alebo tretích osôb),
b) Právo na obmedzenie spracúvania: v prípadoch stanovených v GDPR (napr. ak napadnete správnosť osobných údajov alebo spracúvanie nie je v súlade s právnymipredpismi alebo už nepotrebujeme osobné údaje na stanovené účely, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov) máte právo požadovať, aby sme obmedzili ich spracúvanie
e) Právo namietať: ak je spracúvanie osobných údajov vykonávané na právnom základe oprávnený záujem podľa GDPR, máte právo namietať voči takému spracúvaniu. Nesmieme tieto údaje ďalej spracúvať, pokiaľ sa nepreukážu nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov alebo tretích osôb.
10) Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo iný príslušný dozorný úrad, a to najmä v prípade, ak sa predpokladá, že došlo k porušeniu spracúvania osobných údajov.
Kontakt na uplatnenie dotknutých práv: v prípade, že s nami nadviažete kontakt e-mailom na adresu osobneudaje@biomila.sk alebo poštou na adresu 428, 906 23 Rudník, uložíme vami oznámené údaje (vašu e-mailovú adresu, resp. vaše meno, priezvisko a vaše telefónne číslo) pre zodpovedanie vašich otázok resp. pre vybavenie vašej žiadosti.údaje budú vymazané potom, ak pre účel spracovania nebudú viac potrebné, respektíve obmedzíme ich spracovanie v prípade, že existujú zákonné povinnosti ich uchovávať. Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôrm najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodu, vás budeme infromovať.

19. Vyjadrenie súhlasu
Odoslaním objednávky spotrebiteľ vyjadruje súhlas s týmito obchodnými podmienkami a súhlasí i s reklamačným poriadkom. Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Predávajúci si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť. Zmenené podmienky sú platné a účinné dňom zverejnenia na internetovej stránke www.biomila.sk.

 

V. KONTAKTY

Biomila spol. s r.o.
906 23 Rudník 428
Slovenská republika

IČO: 46849513
DIČ: 2023602196

Telefón: 034/621 56 21, 034/621 62 73 – Zákaznícke centrum Rudník 428
Fax: 034/621 63 15
e-mail: objednavky@biomila.sk – Zákaznícke centrum, e-shop@biomila.sk

Pracovná doba: Pondelok – Piatok 7.00 – 15.00

V Rudníku, 15.06.2018

Poznámka: Obchodné podmienky pre predaj kupujúcemu (t.j. podnikateľovi, ktorý tovar nakupuje za účelom ďalšieho podnikania) sú dostupné na personalizovanej stránke kupujúceho po registrácii a prihlásení sa.

 

VI. SÚBORY NA STIAHNUTIE

/data/storage/files/z-46-2018-formular-na-riesenie-reklamacie-_1_.doc
/data/storage/files/z-48-2018-odstupenie-spotrebitela-od-zmluvy.doc
/data/storage/files/200901-obchodne-podmienky-konecny-spotrebitel-biomila.pdf