výroba a distribúcia nielen biopotravín
menu
košík 0
Celkom: 0,00 
Nakúpte ešte za 60,00 € a získajte dopravu zadarmo
Pokračovať do košíka
Nákupný košík je prázdny.

Prečo potrebujeme biopotraviny dovážať?

Dĺžka čítanie: 4 min., 45 sec.

Na celom svete rastie dopyt po biopotravinách. Na tento trend zareagovali aj obchodné reťazce - rozširujú svoj sortiment a zvyšujú svoje objednávky. Môže ho pokryť iba domáca výroba?

Domáca produkcia biopotravín (či už na Slovensku, alebo v Čechách) nedokáže dostatočne pokryť rastúci dopyt. Preto, aby sme mohli uspokojiť požiadavky všetkých našich zákazníkov, musíme zabezpečovanie surovín rozšíriť za hranice. A preto sa biopotraviny dovážajú aj z okolitých štátov Európskej únie, či dokonca z Ázie.

Okrem toho, že domáca produkcia ekologického poľnohospodárstva (na cca 11% ornej pôdy) nemôže vyrobiť dostatočné množstvo, významným dôvodom dovozov sú tiež naše pôdno-klimatické podmienky. Pre mnohé plodiny nie je u nás vhodné pestovateľské prostredie, alebo nie sú vhodné spracovateľské kapacity. Týka sa to napríklad strukovín, sušeného ovocia, orechov, kukurice atď.

Významný obchodný partner spoločnosti Biomila, spol. s r.o. v Čechách - spoločnosť Pro-Bio, obchodní společnost s.r.o. v Starom Měste pod Sněžníkem, spolupracuje s asi šesťedsiatimi českými farmármi, ktorí dodávajú v biokvalite obilniny (jačmeň, ovos, pšenica, špada, raž). No aj keď ich dodávky pokrývajú väčšinu potreby, zvyšok produkcie dováža spoločnosť z Poľska, či Rakúska. No aj z dôvôdu nízkej ekonomickej výnosnosti niektorých rastlinných druhov (napr. pohánky) Pro-Bio dováža suroviny z Poľska, prípadne z Číny.

Sú dovezené bioprodukty skutočne BIO?

Naši spotrebitelia biopotravín sa často pozastavujú nad tým, ako je možné, že biopotraviny sú dovážané aj z krajín, ktorých prístup k životnému prostrediu a poľnohospodárskej produkcii na nich vo všeobecnosti pôsobí nedôveryhodne. Najčastejšie spomínajú Čínu.

Dovoz bioproduktov z tretích krajín (teda krajín mimo Európskej únie) upravuje v Českej republike zákon č.242/2000 Zb. o ekologickom poľnohospodárstve, na Slovensku je to zákon č.189/2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a všeobecne je pre celú Európsku úniu určujúce Nariadenie Rady ES č.834/2007. Viď stránku Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho: http://www.uksup.sk/index.php?n=20 Kontrolu bioproduktov v tretích krajinách vykonávajú európske, alebo americké kontrolné a certifikačné organizácie. Pre hodnotenie kvality biopotravín dovezených do Čiech, alebo na Slovensko, hoci i z Číny, teda nie sú rozhodujúce čínske normy, ale európske a naše (české, slovenské)!

V praxi to funguje nasledovne: každý potenciálny dovozca do Čiech (alebo na Slovensko) musí podať žiadosť o vystavenie dovoznej licencie (povolenia) na Ministerstve zemědělství ČR (resp. na Ministerstve poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR). K tejto žiadosti predkladá aj osvedčenie o ekolgickom pôvode produktu, informácie o krajine pôvodu, o kontrolnej organizácii v krajine pôvodu atď. Keď dovozca získa licenciu na dovoz a surovinu dovezie, musí výrobok prejsť kontrolou u niektorej z kontrolných organizácií poverených ministerstvom (v Čechách sú to KEZ, o.p.s., ABCERT GmbH, alebo BIOKONT CZ, s.r.o.; na Slovensku sú dve certifikačné organizácie - NATURALIS SK, s.r.o. a BIOKONT CZ, s.r.o.). Tieto organizácie priamo na ekofarmách a u spracovateľov biopotravín kontrolujú dodržiavanie prísnych pravidiel ekologického spôsobu výroby. Až potom môže byť produkt uvedený na náš trh ako biopotravina.

Laboratórium s modernými technológiami v spoločnosti ProBio, o.s.

Kvalitu dovezených surovín však kontroluje spoločnosť Pro-BIO ešte aj vo vlastnom laboratóriu. Od jari roku 2008 prechádzajú všetky dodávky z tretích krajín nielen bežnou senzorickou kontrolou, ale tiež mikrobiologickým a analytickým rozborom. Ten odhalí akékoľvek prípadné poškodenia alebo rizikové faktory (napr. vyššiu vlhkosť).

Ako dováža Pro-Bio, s.r.o. bioprodukty z Číny?

Už niekoľko rokov spolupracuje Pro-Bio so stálym a osvedčeným dodávateľom, čínskou spoločnosťou DALIAN TOP INTERNATIONAL TRADE CO. Ltd. Tá zabezpečuje nákup surovín od miestnych čínskych producentov. Ako významný zákazník má Pro-Bio s touto spoločnosťou dobré skúsenosti, a preto sa na ňu môže spoľahnúť čo do množstva i kvality dovážaných surovín.

Zaťaženie životného prostredia prepravou naprieč zemeguľou (tzv. "uhlíková stopa"), sa snaží spoločnosť Pro-Bio minimalizovať tak, že pre diaľkovú dopravu využíva lodnú dopravu. Tá predstavuje z hľadiska produkcie oxidu uhličitého až 7x menšie zaťaženie ako doprava kamiónová. Loďou sú suroviny dopravené do nemeckého prístavu v Hamburgu, odkiaľ pokračujú vlakom do Mělníka a až odtiaľ sú vrámci Českej republiky i k nám na Slovensko, prevážané nákladnými autami.

Podpora ekologického poľnohospodárstva v krajinách tretieho sveta

Na dovoz biopotravín z tretích krajín je dobré nazerať aj z iného uhla pohľadu. Naším nákupom bioprodukcie, napr. z Číny, vytvárame tlak na rozvoj tamojšej ekologickej poľnohospodárskej výroby. Tento rozvoj následne vedie k podpore zodpovednejšieho prístupu k životnému prostrediu a životným podmienkam domácich obyvateľov. Ekologické poľnohospodárstvo by nemalo byť obmedzované hranicami štátu, či Únie, ale naopak, malo by sa rozvíjať a podporovať celosvetovo.

Spracované s využitím podkladov Pro-Bio, obchodní společnosť s.r.o.